3 – Said

 pdficon_large

refugeeslibrary_Said_PL

Said ma szesnaście lat i pochodzi z Somalii. W swoim kraju przeciwstawił się przymusowemu naborowi do Asz-Szabab (somalijska radykalna islamistyczna organizacja militarna). Aby uniknąć zemsty bojowników, opuścił kraj. Łodzią dostał się do Włoch, a potem przedostał się do Niemiec. Said jest niepełnoletni, przez urząd został jednak uznany jako „zdolny do czynności prawnych” i wniosek o udzielenie azylu musi złoży ć samodzielnie.

BAMF (Federalny Urząd do spraw Migracji i Uchodźców) zarzuca Saidowi, umyślną zmianę odcisków palców. Jego odciski nie pasuj ą do systemu i nie mogą zostać przekazane do EURODAC w celu identyfikacji.

Gdy tylko uchodźcy dostają się do Europy, pobiera się im – zarówno dorosłym jak i dzieciom – odciski palców. Odciski te zostają dalej przekazane wraz z numerem rozpoznawczym, miejscem i datą wniosku, płcią oraz datą pobrania do centralnego banku danych (EURODAC). Ta baza danych pomaga stosować się do rozporządzenia dublińskiego: od 1993 roku może w Niemczech ubiegać się o udzielenie azylu tylko ten, kto przybył do kraju bezpośrednio, a nie poprzez inny bezpieczny kraj. De facto dotyczy to każdego uchodźcy przybywającego do Niemiec drogą lądową. Odsyła się zatem straumatyzowanych uchodźców z powrotem do granicznych krajów Unii Europejskiej, również wtedy gdy te kraje nie mogą zagwarantować zakwaterowania, pomocy finansowej, opieki medycznej i rzetelnego postępowania o przyznanie azylu.

Tłumacz: Anna Toczyska

 

Werbeanzeigen